Mercoledì, 12 Agosto 2020

Protocolli Pediatria

PROTOCOLLI MEDICINA INTERNA ED ENDOCRINOLOGIA

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file AUTISMO CONCLAMATO 121.17 KB 2020-04-21 15:34:56
An Adobe Acrobat file BASEDOW 112.99 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file DEFICIT IMMUNITARIO 112.35 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file GHIANDOLE ALLA TRACHEA 111.28 KB 2020-04-21 15:34:55
An Adobe Acrobat file IPERTIROIDISMO 111.05 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file IPERTIROIDISMO CON GOZZO 113.01 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file IPOTIROIDISMO DI HASHIMOTO 111.63 KB 2020-04-21 15:34:56
An Adobe Acrobat file NECROSI DA MALATTIE AUTOIMMUNI 111.54 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file SCLERODERMIA SISTEMICA 112.53 KB 2020-04-21 15:34:57
An Adobe Acrobat file SINDROME DI SJOGREN 112.85 KB 2020-04-21 15:34:56
An Adobe Acrobat file TIROIDITE DI HASHIMOTO 112.72 KB 2020-04-21 15:34:55
A file of unknown type desktop 2 bytes 2020-04-21 15:34:57