Mercoledì, 12 Agosto 2020

Protocolli Reumatologia e Ortopedia

PROTOCOLLI REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file ARTRITE 112.02 KB 2020-04-21 15:35:14
An Adobe Acrobat file ARTRITE REUMATOIDE 113.92 KB 2020-04-21 15:35:20
An Adobe Acrobat file ARTROSI 112.92 KB 2020-04-21 15:35:17
An Adobe Acrobat file CONDROPATIA CRONICA 112.41 KB 2020-04-21 15:35:16
An Adobe Acrobat file DISCOPATIA 112.33 KB 2020-04-21 15:35:15
An Adobe Acrobat file DISTORSIONI 113 KB 2020-04-21 15:35:18
An Adobe Acrobat file ERNIA IATALE 110.43 KB 2020-04-21 15:35:11
An Adobe Acrobat file FIBROMIALGIA 112.61 KB 2020-04-21 15:35:16
An Adobe Acrobat file MIASTENIA 113 KB 2020-04-21 15:35:18
An Adobe Acrobat file MORBO DI DUPUYTREN 112.03 KB 2020-04-21 15:35:14
An Adobe Acrobat file OSTEOARTROSI 113.02 KB 2020-04-21 15:35:18
An Adobe Acrobat file OSTEOPATIA E DISTORSIONI 111.62 KB 2020-04-21 15:35:13
An Adobe Acrobat file OSTEOPOROSI 111.67 KB 2020-04-21 15:35:13
An Adobe Acrobat file PIAGHE DA DECUBITO 111.9 KB 2020-04-21 15:35:14
An Adobe Acrobat file POLIARTRITE REUMATOIDE 112.49 KB 2020-04-21 15:35:16
An Adobe Acrobat file POLICONDRITE RICORRENTE 112.21 KB 2020-04-21 15:35:15
An Adobe Acrobat file POLIMIALGIA 112.29 KB 2020-04-21 15:35:15
An Adobe Acrobat file REUMATISMI 111.88 KB 2020-04-21 15:35:13
An Adobe Acrobat file TENDINITE 112.28 KB 2020-04-21 15:35:15
An Adobe Acrobat file TENOSINOVITE 110.2 KB 2020-04-21 15:35:10
An Adobe Acrobat file TRAUMI ARTICOLARI 112.95 KB 2020-04-21 15:35:17
A file of unknown type desktop 2 bytes 2020-04-21 15:35:07